Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Välkommen till Riksskogstaxeringens Taxwebb​

Här kan du sammanställa användaranpassade tabeller och diagram från Riksskogstaxeringens statistik
  
  
  
  
Comments
  
  
  
  
Areal.xlsx
  
5/24/2023 9:53 AMPer Nilsson
Bygg egna rapporter och analysera arealförhållanden i landets skogar. Både tillståndsbeskrivning för en tidpunkt och utveckling över tid. Avser produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden.
1
Main reportAreal produktiv skogsmarkAreal produktiv skogsmark
Volym_Biomassa.xlsx
  
5/24/2023 9:55 AMPer Nilsson
Bygg egna rapporter och analysera levande träds volym och biomassa i landets skogar. Både tillståndsbeskrivning för en tidpunkt och utveckling över tid. Avser produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden.
2
Main reportVirkesförråd och trädbiomassa på produktiv skogsmarkVirkesförråd och trädbiomassa på produktiv skogsmark
Dodved.xlsx
  
5/24/2023 9:54 AMPer Nilsson
Bygg egna rapporter och analysera mängden död ved i landets skogar. Både tillståndsbeskrivning för en tidpunkt och utveckling över tid. Avser produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden.
3
Main reportDöd ved Död ved på produktiv skogsmark
  
  
  
  
Comments
  
  
  
  
Tema_dodved.xlsx
  
5/24/2023 9:33 AMPer Nilsson
Ett interaktivt faktablad som visar mängd och typ av död ved i ditt län
1
Secondary reporthttps://taxwebb.slu.se/PublishingImages/dodved193x143.jpgTema: Död ved
Tema_virkesförråd.xlsx
  
5/24/2023 10:24 AMPer Nilsson
Analysera virkesförrådsutvecklingen och trädslagsblandningen i landet
2
Secondary reportSkog i Västernorrlands länTema: Virkesförråd
Tema_biodiv.xlsx
  
5/24/2023 9:18 AMPer Nilsson
Utforska objektiva variabler som speglar biologisk mångfald i skogen
3
Secondary reportBild på  gammalskog i JämtlandTema: Biologisk mångfald
Tema_Contorta.xlsx
  
5/25/2023 8:27 AMPer Nilsson
Det är nu ungefär 50 år sedan contortatallens storskaliga introduktion. Hur är det med contorta i de svenska skogarna?
4
Secondary reportContortatallenTema: Contorta
Tema_biomassa.xlsx
  
5/24/2023 9:23 AMPer Nilsson
Mängden trädbiomassa är viktig både ur ett klimat- och biobränsleperspektiv. Utforska hur mängden och fördelningen av trädbiomassa ser ut i landet.
4
Secondary reportVirkestraveTema: Trädbiomassa