Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Välkommen till Riksskogstaxeringens Taxwebb​

Här kan du sammanställa användaranpassade tabeller och diagram från Riksskogstaxeringens statistik
  
  
  
  
Comments
  
  
  
  
Areal.xlsx
  
5/18/2017 8:48 AMPer Nilsson
Bygg egna rapporter och analysera arealförhållanden i landets skogar. Både tillståndsbeskrivning för en tidpunkt och utveckling över tid. Avser produktiv skogsmark utanför fridlysta områden.
1
Main reportAreal produktiv skogsmarkAreal produktiv skogsmark
Volym_Biomassa.xlsx
  
5/18/2017 8:49 AMPer Nilsson
Bygg egna rapporter och analysera levande träds volym och biomassa i landets skogar. Både tillståndsbeskrivning för en tidpunkt och utveckling över tid. Avser produktiv skogsmark utanför fridlysta områden.
2
Main reportVirkesförråd och trädbiomassa på produktiv skogsmarkVirkesförråd och trädbiomassa på produktiv skogsmark
Dodved.xlsx
  
5/18/2017 8:47 AMPer Nilsson
Bygg egna rapporter och analysera mängden död ved i landets skogar. Både tillståndsbeskrivning för en tidpunkt och utveckling över tid. Avser produktiv skogsmark utanför fridlysta områden.
3
Main reportDöd ved Död ved på produktiv skogsmark
  
  
  
  
Comments
  
  
  
  
Tema_dodved.xlsx
  
5/18/2017 4:00 PMNeil Cory
Ett interaktivt faktablad som visar mängd och typ av död ved i ditt län
1
Secondary reporthttps://taxwebb.slu.se/PublishingImages/dodved193x143.jpgTema: Död ved
Tema_virkesförråd.xlsx
  
5/18/2017 4:06 PMNeil Cory
Analysera virkesförrådsutvecklingen och trädslagsblandningen i landet
2
Secondary reportSkog i Västernorrlands länTema: Virkesförråd
Tema_biodiv.xlsx
  
5/18/2017 3:29 PMNeil Cory
Utforska objektiva variabler som speglar biologisk mångfald i skogen
3
Secondary reportBild på  gammalskog i JämtlandTema: Biologisk mångfald
Tema_Contorta.xlsx
  
8/11/2017 2:59 PMNeil Cory
Det är nästan 40 år sedan contortatallens storskaliga introduktion. Hur är det med contorta i de svenska skogarna?
4
Secondary reportContortatallenTema: Contorta
Tema_biomassa.xlsx
  
5/19/2017 8:42 AMNeil Cory
Mängden trädbiomassa är viktig både ur ett klimat- och biobränsleperspektiv. Utforska hur mängden och fördelningen av trädbiomassa ser ut i landet.
4
Secondary reportVirkestraveTema: Trädbiomassa